Rabu, 22 September 2021.

Kegiatan Rutin Senam Lansia bersama Ketua TP. PKK Kelurahan Karang Jaya, Kader Posyandu Lansia, Warga RW. 05 (Bunut) Kelurahan Karang Jaya, dan Warga Kelurahan Karang Jaya.